​ ​ ​

Monumenta

Intervención Monumenta 2012, París